wildmind medytacja buddyjska
Medytacji Mantry

Sklep online

online store

W jaki sposób działa medytacja Mantry?

Mantry są raczej tajemnicze. Mówi się, że są one „dźwiękowymi symbolami” – dźwiękami, które poniekąd przywołują duchowe moce, które są reprezentowane w wizualnej formie jako Tara, Awalokiteśwara, itd.

Z łatwością możemy zobaczyć, w jaki sposób wizerunek poszczególnej postaci może posiadać symboliczną wartość, lecz w przypadku dźwięku trudno jest to racjonalnie wyjaśnić. Może najlepszym rozwiązaniem byłoby myśleć o mantrach jako krzyżówce poezji i magicznych zaklęć.

Wiele mantr jest pozbawionych jakiegokolwiek rzeczywistego czy racjonalnego znaczenia, nawet w Sanskrycie. Tak więc nie można ich tłumaczyć w ten sam sposób co zwyczajne zdanie. Mantra Tary, na przykład – Om tare tuttare ture swaha – jest grą z jej imieniem, które znaczy „zbawicielka”, „gwiazda” lub „ta, która przewozi na drugi brzeg.” Nie mówi to jednak nic o Tarze poza jakimiś działającymi na wyobraźnię dźwiękami.

Mantry często zawierają w sobie sylaby takie jak Om, Ah, oraz Hum (w przybliżeniu wymawiane huung), które pozbawione są jakiegokolwiek dosłownego znaczenia. Istnieją różne interpretacje oraz próby pojmowania znaczenia tych sylab, którym przyporządkowano (odpowiednio) ciało, mowę i umysł; lub (odpowiednio) Dharmakaję, Sambhogakaję i Nirmanakaję. Przyporządkowani są im również Buddhowie mandali, z Om będącą nasienną sylabą Wairoczany, centralnego Buddhy, Ah z Amoghasiddhą, północnym Buddhą, oraz Hum z Aksiobją, Buddhą na wschodzie. Tego rodzaju skojarzenia mogą być istotne kiedy poznamy Buddyzm.

Niektóre słowa w mantrach są źródłem bardziej określonych skojarzeń. „Mani” w mantrze Awalokiteśwary (Om mani padme hum) oznacza „klejnot,” podczas gdy „padme” oznacza „lotos”. Mantrę tę czasami rozumie się jako „Cześć Klejnotowi w Lotosie”, mimo że gramatyka jest raczej niejasna. Myślę, że mantra ta jest bardziej poetycka i symboliczna. Klejnot jest symbolem czystości mądrości, podczas gdy lotos symbolizuje zarówno czystość, jak i współczucie. Tak więc mantra Awalokiteśwary łączy ze sobą mądrość i współczucie. Podczas jej recytowania przywołujemy w umyśle te dwie właściwości.

Lecz próba intelektualnego zrozumienia mantr jest nieco jak dekonstruowanie dowcipu – możesz tego dokonać, ale do momentu kiedy skończysz zadanie, zupełnie zapomnisz o co chodziło na początku w dowcipie. Niektórzy ludzie przyjmują, że mantry posiadają wewnętrzne „duchowe znaczenie” – to znaczy, ktoś recytujący mantrę Awalokiteśwary może nawiązać kontakt ze współczuciem Awalokiteśwary, nawet nie wiedząc nic o znaczeniu (o tyle, o ile takie znaczenie istnieje) mantry i nie wiedząc nic o samym bodhisattwie. Inni uważają, że recytując mantrę, rozwijamy związki z mantrą i zaczynamy dowiadywać się więcej o bodhisattwie. Z pewnością możliwe jest, aby odnieść pożytek z mantry nic o niej nie wiedząc.

Jak każdy inny przedmiot koncentracji, mantra jest w stanie pomóc uspokoić umysł. Kiedy recytujesz mantrę głośno lub wewnętrznie, zazwyczaj cichnie umysłowa paplanina. Nawet jeśli w tym samym czasie biegnie równoległy strumień wewnętrznej rozmowy, recytacja mantry stwarza uczucie ciągłości, które wzrasta wraz z praktyką. Uważa się, że słowo Mantra oznacza „tę, która chroni umysł.”