wildmind medytacja buddyjska
Medytacja życzliwości (Metta bhavana)

Sklep online

online store

Medytacja życzliwości

Metta Bhavana

Praktyka Metta Bhavany, polegająca na rozwijaniu miłującej dobroci, jest jedną z najstarszych form medytacji buddyjskiej: jest przekazywana w nieprzerwanej linii przez ponad 2,500 lat.

Praktyka pomaga nam aktywnie rozwijać pozytywne emocjonalne stany wobec nas samych, jak i innych, przez co jesteśmy bardziej cierpliwi, życzliwi i współczujący.

Praktyka ta jest częścią szeregu czterech praktyk prowadzących do pojawienia się miłującej dobroci, współczucia (współodczuwania cierpienia innych), pełnej empatii radości (radowania się ze szczęścia i radości innych), oraz bezstronności (cierpliwej akceptacji zarówno radości, jak i cierpienia, naszego i innych).

Metta bhavana stanowi podstawową praktykę dla szeregu medytacji. Praktyka, prowadząc do urzeczywistnienia współczucia, zajmuje centralne miejsce w Buddyzmie, do takiego stopnia, że sam Dalajlama powiedział „Moją religią jest dobroć.”