wildmind medytacja buddyjska
Medytacja życzliwości (Metta bhavana)

Sklep online

online store

Rodziny i kochankowie

Pamiętasz, kiedy uczyliśmy się drugiej fazy praktyki metta bhavany, a ja powiedziałem, że nie jest dobrym pomysłem wybierać kochanków, ani własnych dzieci lub rodziców na przyjaciela? Krył się za tym dobry powód, ale zauważyłem, że wykluczając tych ludzi z drugiej fazy, możemy często całkiem o nich zapomnieć w naszej praktyce metta bhavany. To wielki wstyd.

Bliskie, codzienne relacje są prawdziwym polem do działania dla naszej praktyki metty. Nasze relacje z rodzicami, dziećmi, małżonkiem lub kochankiem są zazwyczaj najważniejsze w naszym życiu. Ci, z którymi jesteśmy najbliżej, stają się w jakiś sposób częścią nas. Wszyscy zdajemy sobie w tego sprawę w przypadku naszych rodziców, kiedy odkrywamy (często w szoku) jak jesteśmy do nich podobni. Jestem przekonany, że tak samo może być jeśli chodzi o nasze dzieci czy partnera.

A czy zdążyłeś zauważyć jak ludzie (no dobra, mówię tutaj o tobie i o mnie) często zachowują się inaczej wobec tych, z którymi są najbliżej. Ponieważ czujemy, że nasze rodziny nie są zupełnie od nas oddzielone, często zachowujemy się wobec nich w inny sposób niż w przypadku innych ludzi, takich jak kolegów z pracy lub przyjaciół. Kochankowie będą na sobie wieszać psy w miejscu publicznym całkiem niezwyczajnie, a rodzice będą się zwracać do swoich dzieci w równie dziwny sposób.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że często, głęboko w nas, takie zachowanie jest produktem bliskości, jaką czujemy. W stosunku do tych, z którymi jesteśmy najbliżej puszczają nasze mechanizmy obronne i porzucamy społeczne zahamowania. Ma to swoją pozytywną stronę, jak również i ciemną. Wydaję mi się, że sposób, w jaki zwracamy się do tych, z którymi jesteśmy najbliżej, poniekąd odzwierciedla sposób, w jaki zwracamy się do siebie samych, że nasze relacje z rodziną czy też partnerem są oknem na to, jak my zachowujemy się w stosunku do siebie samych.

Z tego powodu myślę, że ważne jest, abyśmy pamiętali o przywoływaniu w umyśle własnej rodziny i partnera podczas wykonywania praktyki metta bhavany. Piąta faza jest idealnym miejscem, aby to zrobić (chyba, że jesteś z kimś w konflikcie i wtedy życzyłbyś sobie, aby umieścić taką osobę na etapie czwartym). Może mógłbyś życzyć dobrze swojej rodzinie i partnerowi tuż po czterech osobach, które zawarłeś w praktyce i zanim rozpoczniesz rozszerzać mettę na cały świat.