wildmind medytacja buddyjska
Medytacja życzliwości (Metta bhavana)

Sklep online

online store

Sposoby pracy w fazie piątej

Wszystkie czujące istoty to mnóstwo ludzi (i nie tylko ludzi – „czujące istoty” zawierają wszelkie formy życia zdolne do doświadczania bólu i przyjemności). W jaki sposób rozwijamy uczucia Metty wobec wszystkich istot?

W piątej fazie pracujemy nad rozwijaniem Metty, jako otwartej postawy kochania. To jest tak, jakbyśmy byli płonącym słońcem pozytywnej emocji ogrzewającym wszystkie istoty. Pracujemy dla istot w tak promienisty sposób, że ktokolwiek znajdzie się w obrębie naszego doświadczenia zostanie obdarowany mettą – pełną przyjaźni, ciepła i troski. Może to się wydawać poważnym problemem, ale cofnij się pamięcią wstecz do czasu kiedy, z jakiegoś powodu, byłeś w znakomitym nastroju i nic nie było w stanie wyprowadzić cię z równowagi. Taki właśnie stan próbujemy rozwinąć, tylko że chcemy w nim przebywać przez cały czas, nie tylko podczas tamtych dni.

Cztery kierunki

Buddyjscy mnisi byli tradycyjnie zachęcani do tego, aby chodzić wokół jaśniejącej metty w czterech kierunkach przestrzeni. W piątej fazie możesz sobie jedynie wyobrazić, że wysyłasz Mettę we wszystkich kierunkach albo, że myślisz o każdym geograficznym kierunku i życzysz każdej z istot w poszczególnych kierunkach zdrowia i szczęścia.

Trzymanie świata w twym sercu

Wyobraź sobie, że trzymasz świat zwinięty w swoim sercu miłując go.

W trasę po świecie

Spraw, aby twój umysł wypełniły sceny z każdego zakątka świata, a ludziom, których widzisz możesz wysyłać dobre życzenia.

Nie musisz się ograniczać do miejsc, które znasz – zapewne widziałeś mnóstwo zdjęć ze świata w telewizji, czasopismach czy też w filmach.

Nawiązywanie kontaktów

Przywołaj w umyśle ludzi z całego świata, których znasz. Możesz sobie wyobrazić, że twoja Metta płynie do nich, a poprzez nich, do wszystkich ludzi, których oni znają, itd …

Pamiętanie o nieludziach

Pamiętaj również o zwierzętach!

Nie ma takiej konieczności, aby ograniczać się do planety Ziemii. Możesz wysyłać swoją mettę poprzez cały wszechświat, do wszystkich czujących istot, które mogłyby się tam znajdować.