wildmind medytacja buddyjska
Medytacja życzliwości (Metta bhavana)

Sklep online

online store

Co ma się zdarzyć?

Pomyśl w ten sposób. Każda myśl, jaką posiadasz, wywiera efekt na to jak się czujesz. Te efekty są często subtelne, tak, że trudno je dostrzec w przypadku pojedynczej myśli. Myśli są niczym krople wody spadające na kamień. Z czasem drążą w nim głębokie tunele. (Oczywiście niektóre myśli mogą nieść za sobą ogromny emocjonalny skutek, ale występują one stosunkowo rzadko). Nawet prawie niedostrzegalne efekty wszystkich tych myśl kumulują się i z upływem czasu silnie wpływają na sposób, w jaki powstają nasze emocje.

Przez większość czasu nie jesteśmy nawet jakoś szczególnie świadomi tego, co myślimy, nie ważne, jaki jest tego wpływ na nasze emocje i nastawienie. Dlatego też wykonując inną praktykę medytacji, której uczymy na tej stronie – Świadomości Oddychania – jest to tak ważne. Potrzebujemy świadomości, aby zobaczyć, jak pracuje nasz umysł – jak powstają myśli i emocje.

W praktyce Metta Bhavany jesteśmy bardziej świadomi tego jak nasze myśli wpływają na nasze emocje. Świadomie korzystamy ze słów, wyrażeń, wizerunków, wspomnień, które w efekcie doprowadzą do wzmocnienia pozytywnych emocji i osłabienia tych negatywnych.

Krótkoterminowym tego skutkiem jest zmiana twojego nastroju (możesz się na chwilę rozjaśnić), długoterminowym skutkiem, natomiast, jest zmiana twojej osobowości w ten sposób, że stajesz się emocjonalnie pozytywną osobą – mniej podatną na gniew i przygnębienie, a bardziej skłonną do miłości, empatii, zaufania i zadowolenia.

Wszystko to oczywiście wymaga czasu. Owe krople muszą zetrzeć kamień twoich zakorzenionych nawyków. Ale to działa. Kapiąca woda jest nieustępliwa. Jest silniejsza niż kamień. Wszystko, co musisz zrobić to pozwalać wodzie kapać dzięki codziennej praktyce.