wildmind medytacja buddyjska
Medytacja życzliwości (Metta bhavana)

Sklep online

online store

Faza trzecia

Rozwijanie metty wobec „neutralnej osoby.”

Zanim zaczniesz, przywołaj w umyśle „neutralną osobę”. Jest nią ktoś, wobec kogo nie żywisz żadnych szczególnie intensywnych uczuć. Możesz odczuwać coś wobec takich ludzi, kiedy przywołasz ich w umyśle, ale nie jest to ani przyjaciel ani wróg. Jest to po prostu znajomy, prawie obca osoba.

Jak zawsze, przyjmij pozycję, bądź uważny własnego ciała, rozluźnij się i bądź świadomy własnych emocji.

Wykonaj pierwsze dwa etapy praktyki (rozwijanie miłującej dobroci najpierw wobec samego siebie, a potem wobec dobrego przyjaciela), a następnie przywołaj w umyśle kogoś, wobec kogo nie żywisz żadnych silnych uczuć.

Kiedy przywołałeś już w umyśle tę osobę, wysyłaj mu dobre życzenia, używając słów lub wyrażeń, własnej wyobraźni albo ofiaruj mu każde uczucie miłości, jakie zbudowałeś w pierwszych dwóch fazach.