wildmind medytacja buddyjska
Medytacja życzliwości (Metta bhavana)

Sklep online

online store

Elastyczność w nastawieniu

Używam metody wspomnień, twórczej wyobraźni lub pamięci ciała, aby nawiązać kontakt z uczuciem dobrego samopoczucia, a następnie korzystam z tradycyjnego zwrotu: „Obym był zdrowy, obym był szczęśliwy, obym był wolny od cierpienia”.

To może być jedynie osobista preferencja. Wypróbuj kilka metod i przekonaj się, które z nich są dobre dla ciebie, a które nie.

Nie wszystkie metody odpowiadają każdemu – wypróbuj je i zobacz, które są dla ciebie odpowiednie.

Dokładnie wypróbuj każdą metodę i uważaj na częste przeskakiwanie z jednej metody na drugą bez dania każdej z nich szansy.

Pamiętaj, że z jakąkolwiek metodą pracujesz, pierwszeństwem w twoim skupieniu powinny być emocje.