wildmind medytacja buddyjska
Medytacja życzliwości (Metta bhavana)

Sklep online

online store

Używanie słów lub zwrotów

Powiedzmy, że rozwijamy mettę w stosunku do siebie samych (stanowi to pierwszą fazę praktyki).

Używanie wyrażeń jest klasyczną metodą wykonywania praktyki Metta Bhavany. Używam tej metody najczęściej. Nie ma żadnego limitu, jeśli chodzi o słowa lub zwroty, jakich możesz użyć. Tradycyjnym zwrotem dla pierwszej fazy mogłoby być „Obym był zdrowy, obym był szczęśliwy, obym był wolny od cierpienia.”

Musisz powiedzieć ten zwrot do samego siebie tak jakbyś naprawdę miał to na myśli. Musisz także pamiętać, aby utrzymywać koncentrację na swych emocjach: w kółko powtarzaj zwrot, ale obserwuj, jaki jest tego efekt, jeśli chodzi o twoje samopoczucie. Rób tak bez względu na to, jakiego zwrotu użyjesz (można użyć innych zwrotów).

Pozostaw sobie trochę czasu pomiędzy każdym powtórzeniem zwrotu, tak abyś doświadczył rezultatów. Często dopasowuję zwrot do rytmu własnego oddechu. Na wydechu mówię „Obym był zdrowy”. Potem, z następnym wdechem, wydechem i wdechem zestrajam go z sercem i patrzę, jaki jest tego efekt. Wtedy na następnym wydechu mówię „Obym był szczęśliwy”. Następnie, dwa wydechu później mówię „Obym był wolny od cierpienia.”

Kiedy myślisz tymi słowami, jesteś aktywny. Kiedy słuchasz za efektem, jaki wywierają, jesteś otwarty. Praktyka ta wymaga od ciebie, abyś był zarówno aktywny i otwarty – czynnie pracując z twoimi emocjami oraz otwarcie obserwując, jaki efekt wywierają twoje działania.

Nie musisz używać tego konkretnego zwrotu. Możesz po prostu powtarzać słowo takie jak „miłość,” „dobroć,” lub „cierpliwość.” Możesz równie dobrze używać szeregu słów.

Albo możesz wymyślić swój własny zwrot

Albo możesz przypomnieć sobie, jakie są twoje pozytywne właściwości i radować się z tego.