wildmind medytacja buddyjska
Praktyka Uważności Oddychania

Sklep online

online store

Praktyka Uważności Oddychania

Praktyka ta w tej czy innej formie jest szeroko rozpowszechniona w świecie buddyjskim.

Poniższa jej wersja w czterech etapach, pochodzi z dzieła pt.

Wisuddhimaga (Ścieżka Oczyszczenia) autorstwa Budddagoszy – żyjącego w czwartym wieku n.e. buddyjskiego uczonego, mnicha oraz mistrza medytacji.

Głównym celem tej formy medytacji Uważności Oddychania jest uspokojenie i skupienie umysłu, dlatego zalicza się ją do grupy praktykó medytacyjnych znanych w języku Palijskim pod nazwą samatha (w Sanskrycie: śamata), a nie vipassana (w Sanskrycie: wipaśjana), co oznacza medytacja wglądu, choć łatwo jest wprowadzić do Uważności Oddychania elementy medytacji wglądu.

Bardziej doświadczeni medytujący mogą dopasować praktykę do swych potrzeb i na przykład skrócić, wydłużyć lub nawet pozbyć się poszczególnych etapów.