wildmind medytacja buddyjska
Pozycja medytacyjna

Sklep online

online store

Pozycja medytacyjna

W medytacji nie tylko wygodna pozycja jest ważna. Również sposób, w jaki utrzymujemy ciało ma ogromny wpływ na emocje i stany umysłu, jakich doświadczamy.

Coś tak subtelnego jak kąt, pod jakim trzymasz podbródek, wpływa na aktywność twojego umysłu i na to jak się czujesz.

W tym rozdziale wyjaśniamy, w jaki sposób efektywnie użyć ciała podczas medytacji.

Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność Windhorse Publications za ich życzliwość i za to, że pozwolili nam wykorzystać ilustracje z „Medytacja: Buddyjski Droga do Spokoju i Wglądu”, Kamalashili, w na stronie internetowej.