wildmind medytacja buddyjska
Medytacji Mantry

Sklep online

online store

Posłowie: O Medytacji Transcendentalnej (TM)

Chyba każdy słyszał o „Medytacji Transcendentalnej”.

Medytacja transcendentalna jest po prostu recytacją mantry, mimo że mantry są zazwyczaj o wiele krótsze niż te, o którym była mowa wyżej. TM jest oparta na religii hinduistycznej i przyniósł ją na zachód w 1959 Maharishi Mahesh Yogi, który był uczniem Swami Brahmanand Saraswati Maharijego, znanego i wysoce szanowanego indyjskiego guru.

W latach sześćdziesiątych, Maharishi zdobył sławę kiedy jego uczniami zostały takie sławy jak Mia Farrow czy the Beatles. Obecnie TM jest potężnym ruchem, którego członkowie czasami chyba przesadzają z efektami ich praktyki, twierdząc na przykład, że dzięki TM możesz lewitować. Posiadają nawet własna partię polityczną – Partię Naturalnego Prawa – której celem jest szerzenie pokoju na świecie dzięki rozpowszechnianiu TM.

Mówi się, że organizacja TM jest warta od 2 do 3 milionów dolarów.

Ruch TM twierdzi, że tajemne mantry, jakimi dysponują wybierane są specjalnie dla poszczególnych osób, którym nie wolno ujawnić jaką mają mantrę, ani nawet dyskutować o własnej praktyce medytacyjnej. Jednakże, są strony internetowea>, które ujawniają wszystkie mantry TM, które najwidoczniej przyznawane są według wieku i płci danej osoby.

Na początku, (we wczesnych latach sześćdziesiątych) istniały jedynie dwie mantry TM, „Ram” dla mężczyzn i „Shiriram” dla kobiet. Obecnie jest ich około szesnastu. Jest również kilka „zaawansowanych” mantr, takich jak „shri shri aing namah namah.” Przywołują one imiona bóstw hinduistycznych.

Mantry, jakie umieściliśmy na naszej stronie pochodzą z tradycji buddyjskiej, raczej niż z hinduistycznej i nie są pod żadnym względem związane z TM.