wildmind medytacja buddyjska
Medytacji Mantry

Sklep online

online store

Mantra Mandziuśriego: Oṃ A Ra Pa Ca Na Duh (Oṃ A Ra Pa Ca Na Dhih)

Mandziuśri jest bodhisattwą, który jest uosobieniem mądrości i jego mantra także symbolizuje tę właściwość. W prawej ręce trzyma miecz – symbolizując umiejętność przecinania złudzeń. W lewej ręce przy sercu trzyma książkę – nauki Doskonałej Mądrości.

Manjushri

Ta mantra nie posiada żadnego konceptualnego znaczenia. Sylaby są pierwszymi sylabami każdej linijki tekstu związanego z Mandziuśrim.

Kliknij tu aby usłyszeć recytację w wersji RealAudio.

Uwagi dotyczące wymowy:

a wymawia się jak u w angielskim wyrazie cut

c wymawia się jak ch w angielskim wyrazie church

ī wymawia się jak ee w angielskim wyrazie bee

Końcowe h w hrīh wytwarza echo. A więc sylabę wymawia się dhī-hī.