wildmind medytacja buddyjska
Medytacji Mantry

Sklep online

online store

Mantra Padmasamhavy: Oṃ āh Huṃ Vajra Guru Padma Siddhi Huṃ

Padmasambhava był historycznym nauczycielem, o którym mówi się, że nawrócił w końcu Tybet na Buddyzm. Był bardzo znanym uczonym, medytującym i magikiem, a jego mantra sugeruje jego bogatą i zróżnicowaną naturę.

Padmasambhava

Oṃ Ah Huṃ, jak widzieliśmy, nie posiada żadnego konceptualnego znaczenia. Często utożsamiamy te sylaby z ciałem, mową i umysłem (tj. całością istoty). A więc sugeruje to na to, że składamy całym swym sercem (umysłem i ciałem) hołd właściwościom, które Padmasambhava reprezentuje. Wadera znaczy piorun i symbolizuje energię oświeconego umysłu. Guru, oczywiście, oznacza mądrego nauczyciela. Padma to lotus, przywołując w umyśle miłującą i współczującą naturę oświecenia. A Siddhi oznacza osiągnięcie niezwykłych mocy sugerując sposób, w jaki ci, którzy osiągnęli oświecenie, mogą mądrze działać, lecz w niekoniecznie dla nas zrozumiały sposób.

Kliknij tu aby usłyszeć recytację w wersji RealAudio.

Uwagi dotyczące wymowy:

a wymawia się jaku w angielskim wyrazie cut

ā jest długie, jak w angielskim wyrazie father

m w Huṃ wymawia się ng, jak w angielskim wyrazie long

j jest twarde, jak j w angielskim wyrazie judge

u jest krótkie, jak w angielskim wyrazie put