wildmind medytacja buddyjska
Medytacji Mantry

Sklep online

online store

Oṃ śānti śānti śānti / Om shanti shanti shanti

Podobnie jak wiele mantr, również ta zaczyna się od „Om”. Oṃ nie posiada znaczenia a jej pochodzenie zaginęło gdzieś w pomroce dziejów. Uważa się, że Oṃ jest pierwotnym dźwiękiem, dźwiękiem wszechświata – tym, z którego pochodzą wszystkie pozostałe dźwięki. Jest niczym białe światło, w którym można znaleźć wszystkie kolory tęczy. Jeden ze słowników sanskrycko-angielskich mówi co następuje:

„Słowo uroczystej afirmacji i pełnej szacunku zgody, czasami tłumaczone jako „tak, zaiste” (w tym znaczeniu jest porównywane do Amen; umieszczane jest na rozpoczęciu większości z hinduistycznych tekstów, a jako święte wykrzyknienie można go używać na początku jak i końcu lektury Wedów lub jakiejkolwiek modlitwy; uważa się je również za część pomyślnego pozdrowienia [Witaj(cie!] ; Oṃ pojawiło się po raz pierwszy w Upaniszadzie jako mistyczna monosylaba i figuruje tam jako obiekt głębokiej religijnej medytacji, gdzie najwyższa skuteczność nie dotyczy jedynie słowa jako całości ale również trzech poszczególnych dźwięków A, U, M, z których się składa”

Shanti znaczy tyle co „pokój”. Jest to przepiękne znaczenie jak i przepiękny dźwięk. Shanti powtarzane jest trzykrotnie, tak jak w przypadku wielu śpiewów w Buddyzmie. Można interpretować je jako oznaczające pokój w ciele, mowie i umyśle (tj. w całości jestestwa), lub też jako indywidualne, grupowe jak i uniwersalne wyrażanie pragnienia pokoju.

Hinduistyczne nauki zwykle kończą się słowami Oṃ shanti shanti shanti jako przywołanie pokoju. Ta mantra występuje również na zakończenie w niektórych nabożnych ceremoniach.

Kliknij tu aby usłyszeć recytację w wersji RealAudio

Uwagi dotyczące wymowy:

o wymawiane jest jak o w angielskim wyrazie ore

ā wymawiane jest jak a w angielskim wyrazie father

i w mowie wymawiane jest jak i w angielskim wyrazie mill, ale podczas recytacji wymawiane jest jak ee w angielskim wyrazie bee